loading...
loading...

जब म प्रभुको भएर जिउन थालें - Jab ma prabhuko bhayera jiuna thale - Nepali Christian song Download

Share Firends
Add

  • जब म प्रभुको भएर जिउन थालें - Jab ma prabhuko bhayera jiuna thale - Nepali Christian song this video upload Ashish Kunwar channel.This video count 1,751 views.This video length 5 minutes, 37 seconds.You can Download जब म प्रभुको भएर जिउन थालें - Jab ma prabhuko bhayera jiuna thale - Nepali Christian song video and mp3 or you can watch जब म प्रभुको भएर जिउन थालें - Jab ma prabhuko bhayera jiuna thale - Nepali Christian song video and listen music. जब म प्रभुको भएर जिउन थालें - Jab ma prabhuko bhayera jiuna thale - Nepali Christian song परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ जब म दु:खमा हुन्छु? Pastor Lazarus Thulung जब म प्रभुको भएर जिउन थाले "जब म प्रभुको भएर जीउन थाले" Blessed Song By Anju Panta With her Testimony.. Interview Lazarus Thulung || परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ, जब म दुःखमा हुन्छ ? Jaba ma Prabhu Ko vayara- जब म प्रभुको भएर जिउन थालेँ । जब म आयी Jaba Ma Prabhuko Bhayera जब म प्रभुको भएर जीउन थालेँ cover song जब जब म तिमिलाई देख्छु
  • जब म प्रभुको भएर जिउन थालें - Jab ma prabhuko bhayera jiuna thale - Nepali Christian song tags

Comments

  • Ga Ga
    Ga Ga 2017-05-29T13:36:00.000Z

    अतीरामोॅ दागछ योभजन गित प्रभूको महिमा भएको होस